Agenda

AgendaRondleidingen9-2 tot 19-4 Tentoonstelling cartoonist Ad Oskam

19-05 tot 15-09 Tentoonstelling Natuur(lijk) in Overschie

Voor de zomertentoonstelling in museum Oud-Overschie is dit jaar gekozen voor het onderwerp Natuur in Overschie. Dan is er nog heel wat, zodat je moet kiezen. Wij kozen voor het landgoed ‘De Tempel’ en de Overschiese Plasjes. 

De Tempel

Landgoed de TempelHet landgoed ‘De Tempel’ is een combinatie van natuur en cultuur. Dat geeft soms discussies als je één van beide voorrang wilt geven. Maar al in de tijd dat het landgoed nog particulier eigendom was - met als laatste eigenaar de familie van Beek - valt het landgoed onder de natuurschoonwet 1928. Nu valt het onder de provinciale verordening voor landgoederen en is het een rijksmonument. Dat betekent dat je zonder nadrukkelijke toestemming niet allerlei veranderingen kunt aanbrengen.

De laatste particuliere eigenaresse van het landgoed - Mevrouw Merkelbach-van Beek - schonk het museum een aantal jaren geleden een serie van zeven tekeningen van de hand van G. Sterkman. De tentoongestelde tekeningen werden in de oorlogsjaren gemaakt, en geven een beeld van de combinatie van natuur en bebouwing op het landgoed in die jaren. Toen was er nog een voortreffelijk onderhoud; Nu zijn er al jarenlang lopende discussies en gesprekken over de toekomst van het landgoed. Mogelijk wordt daarover dit najaar meer duidelijkheid verschaft. Van het landgoed en de daar voorkomende planten en dieren zijn allerlei inventarisaties gemaakt, die u in het museum kunt inzien.

Rondwandeling: Deze zomer zijn er weer rondwandelingen over het landgoed met toelichting. De eerste is op zaterdag 6 juli om 11.00 uur.

De Overschiese Plasjes

De Overschiese PlasjesDe Plasjes danken hun bestaan aan het winnen van turf in de 19e eeuw. Vanuit boerderij De Leeuwenhof werd hier turf gewonnen. Dat verklaart direct de langwerpige stroken land: meer kleiachtige delen van het gebied waarop het uitgestoken veen tot turf te drogen werd gelegd. Er lagen ook enkele boerenbehuizingen in het gebied.

De Overschiese Plasjes liggen nu ter weerszijde van Rijksweg 13, maar vormden voor de aanleg van de rijksweg één geheel. Samen met het gezicht op het oude dorp en molens in de verte vormde het een speciaal natuurmonument, zodat het ook door de gemeente Overschie tot gemeentelijk monument werd verklaard. Verschillende tentoongestelde schilderijen laten dit beeld zien.

Tegenwoordig genieten de plasjes geen andere bescherming dan het bestemmingsplan. In de jaren ’70 en ’80 waren hier iedere zaterdag groepen vrijwilligers actief om het zwaar verwaarloosde gebied een opknapbeurt te geven. Zij deden dit met name onder de leiding van Henk de Wilt en Jaap Koekkoek. Ook van dit gebied werden inventarisaties gemaakt die op de expositie ingezien kunnen worden.

Uw bezoek plannen

X