Anbi

ANBI

ANBI

Museum Oud Overschie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN = 804973544

Bestuursleden

Bestuursleden van de Stichting Museum Oud-Overschie zijn per 1 januari 2018:
  • G. Vroegindeweij - voorzitter
  • L.P. Kool - secretaris
  • A. de Gouw - lid
  • A. Goedendorp - penningmeester
  • J. van der Steen
X